ප්ලාස්ටික් සෙල්ලම් බඩු හා බැලුම්බෝල තහනම්.

ප්ලාස්ටික්වලින් සකසා හුළං පුරවන ලද සෙල්ලම් බඩු, බැලුම් බෝල, කෘමි නාශක සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදන කුඩා ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඉදිරියේදී තහනම් කිරීමට කටයුතු කරන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හේමන්ත ජයසිංහ කීවේය. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මේ බව කීවේය.

පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් නියාමනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතින බවත්, එක් වරක් පමණක් භාවිතා කර ඉවතලන පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් සම්බන්ධව 2017 වසරේදී යම්කිසි නියාමනයක් ගැසට් නිවේදන හයක් මගින් සිදුකළ බවද ඔහු පැවසුවේය.

ජෛව හායනයට පත්වන කෑම කොළ නිෂ්පාදනයට පමණක් අවසර ලබා දුන්නද, අනෙකුත් පොලිතින් වර්ග භාවිත කර කෑම ඔතන කොළ නිෂ්පාදනය සහ වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව නියාමනයක් සිදු කළද මේ සම්බන්ධව යම් මන්දගාමී තත්ත්වයක් පවතින බවත්, දිරාපත් නොවන පොලිතින් පරිසරය තුළ දිරාපත් නොවී විශාල කාලයක් පවතින බවද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කීවේය.

දිරන පොලිතින් නිෂ්පාදනය කිරීමට නිෂ්පාදකයන් දිරිමත් වියයුතු බවත්, බාල පොලිතින් නිෂ්පාදන සම්බන්ධව ඉදිරියේදී නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බවත්, කෘමි නාශක සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ලද කුඩා ප්ලාස්ටික් බෝතල් ජල මාර්ගවලට බැහැර කිරීම නිසා විශාල පරිසර හානියක් සිදුවන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

සියලුම ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනයන්ගේ ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය ප්‍රවර්ධනය සඳහා නිර්දේශිත ප්ලාස්ටික් හඳුනාගැනීමට ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් එකේ සිට හත දක්වා කේත ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන බවත්, පරිසර හිතකාමී හෝ ජෛව හායනයට පත්වන දෑවලින් නිපදවන සිලි සිලි මලු නිපදවිය යුතු බවත්, තත්ත්වයෙන් බාල සිලි සිලි මලු ආදිය ලබන වසරේ මැද සිට නියාමනය කරන බවද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසුවේය. සිලි සිලි මලු සඳහා මයික්‍රෝන 20 නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කීවේය.

සාලිය කුමාර ගුණසේකර

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *