නාමල් රාජපක්ෂ ගැන බොරු ප්‍රචාර…

මීට සුලු වේලාවකට පෙර සමාජජාලයන්හි පැතිරි ගිය ප්‍රවෘත්තියක දැක්වුනේ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු කැබිනට් අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන් රිය අනතුරකට ලක් වී ඇති බවයි. මේ පිලිබඳව Ltn news විසින් ඇමතිතුමන්ගේ පුද්ගලික කාර්යමණ්ඩලයෙන් විමසීමක් සිදු කළ අතර, එම ප්‍රචාරයන් හුදෙක්ම අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් වන බවත් උදැසන සිට ඇමතිතුමන් මහජන දිනයට සහභාගී වුනු බවද ප්‍රකාශ කර සිටියා.

කෙසේ නමුත් මෙම අසත්‍ය ප්‍රචාරය කුමක් අරභයා සිදුවිනි දැයි සොයාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවද එහිදී ප්‍රකාශ කලා..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *